Skip to content

Въведение

Flight of Stars („ние,“ „нашите,“ или „нас“) се ангажира да гарантира поверителността и защитата на вашите лични данни. Тази декларация за съответствие с GDPR обяснява усилията ни да се придържаме към Регламент за Общата защита на личните данни (GDPR) и ангажимента ни да защитаваме правата на физическите лица относно обработката на техните лични данни.

Данни за управление

Данните за управление за обработка на лични данни на този уебсайт са:

[Your Organization Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number]

Законна основа за Обработка

Ще обработваме вашите лични данни само когато има законна основа за това. Обичайни законни основи включват необходимостта от обработка за изпълнение на договор, спазване на законово задължитение, защита на жизнено важни интереси, съгласие, изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официална власт, както и законни интереси, следени от управляващия на данните или трета страна.

Видове Данни, Които Събираме

Можем да събираме и обработваме следните видове лични данни:

 • Лична идентификационна информация (например име, имейл адрес, контактна информация)
 • Информация, предоставена доброволно чрез формуляри на уебсайта

Как Използваме Вашите Данни

Използваме вашите лични данни за следните цели:

 • За предоставяне и поддържане на нашите услуги
 • За подобряване, персонализиране и оптимизиране на уебсайта
 • За отговор на вашите запитвания, коментари или обратна връзка
 • За спазване на законови задължитения

Права на Субекта на Данни

Според GDPR, вие имате следните права:

 1. Право на Достъп: Можете да поискате копие на личните данни, които държим за вас.
 2. Право на Поправка: Можете да поискате корекции на неточности в вашите лични данни.
 3. Право на Изтриване: Можете да поискате изтриване на вашите лични данни при определени обстоятелства.
 4. Право на Ограничаване на Обработката: Можете да поискате ограничаване на начина, по който обработваме вашите данни.
 5. Право на Преносимост на Данни: Можете да поискате копие на вашите данни във формат, четим от машина.
 6. Право на Възражение: Можете да възразите срещу обработката на вашите данни при определени обстоятелства.

За да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на office@flightofstars.org.

Сигурност на Данните

Приемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване. Редовно преглеждаме и актуализираме нашите политики и процедури за сигурност, за да гарантираме постоянната цялост и поверителност на вашите данни.

Известие за Нарушение на Данните

В случай на нарушение на данни, което може да застраши вашите лични данни, ще ви уведомим в срок от 72 часа след уведомяването ни за нарушението, освен ако няма риск за вашите права и свободи.

Промени в Нашата Декларация за Съответствие с GDPR

Запазваме си правото да актуализираме или променяме тази декларация за съответствие с GDPR по всяко време. Моля, прегледайте тази страница периодично, за да бъдете информирани за начина, по който гарантираме защитата на вашите лични данни.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или опасения относно нашето съответствие с GDPR или вашите лични данни, моля, свържете се с нас на office@flightofstars.org.

Благодарим ви, че уверихте на Flight of Stars вашата информация!

[Your Organization Name] [Your Address] [City, State, ZIP Code] [Email Address] [Phone Number]

Back To Top